hipotek

[Indonesia-Belanda] sejenis gadai daripada barang-barang yang tidak bergerak (seperti rumah, tanah, dan lain-lain);

menghipotekkan menggadaikan (rumah, tanah, dan lain-lain) kepada bank.

berkongsi