himbau I

menghimbau memanggil, menyebut, menyeru nama orang dan lain-lain;

menghimbaukan memanggilkan, menyerukan;

himbauan seruan, panggilan:
Islam memiliki ~ politik melebihi batas penggolongan geografi dan kesukuan.

berkongsi