hierarki

susunan atau kedudukan tinggi rendah (dalam organisasi, masyarakat, dan sebagainya) berdasarkan taraf atau kekuasaan:
syarat kemasukan ke dalam ~ syarikat dan peluang untuk mencapai kedudukan tinggi sebahagian besarnya ditentukan oleh tingkat pendidikan;

berhierarki mempunyai hierarki:
masyarakat kasta secara unggulnya ~ sifatnya.

berkongsi