hidrosfera

bahagian bumi yang mengandungi air.

berkongsi