hibur

menghibur menyenangkan atau menggirangkan hati:
cerita sedih atau tragedi juga ~ dengan caranya sendiri;

berhibur, berhibur-hibur berbuat sesuatu untuk menghiburkan (menyenangkan) hati:
kurangnya kemahuan untuk mengikis sikap suka ~;

menghiburkan menyenangkan, menggirangkan, melipurkan:
yang boleh ~ hatinya ialah kekanda dan adindanya sahaja;
muzik ~ hati, lebih-lebih lagi setelah penat memeras otak;

terhibur menjadi senang (girang, gembira) hati, terlipur hatinya:
setelah Sira Panji bertemu dengan saudaranya, maka ~lah sedikit hatinya;

hiburan sesuatu (perbuatan, benda, dan lain-lain) untuk menghiburkan (menyenangkan, menenteramkan) hati:
mudah-mudahan cerita ini dapat menjadi ~ kepada sekalian pembaca;
taman ~
tempat menghiburkan hati;

penghiburan hal menghibur(kan);

penghibur
1. sesuatu yang boleh menghiburkan hati, pelipur;

2. orang (seperti penyanyi, pelawak, dan sebagainya) yang kerjanya menghiburkan orang ramai, pelipur.

berkongsi