hibrid

1. (Biologi) anak (haiwan atau tumbuhan) yang dihasilkan daripada percantuman dua jenis benih yang berlainan, kacukan;

2. (Komputer) sifat sistem yang terbentuk daripada gabungan beberapa teknologi yang berlainan.

berkongsi