hertz

(Fizik) unit bagi kekerapan sesuatu fenomena berkala yang mempunyai tempoh satu saat, kitar per saat.

berkongsi