hereditamen

(Undang-undang) sebarang jenis harta yang boleh diwarisi.

berkongsi