herbivor

(Biologi) binatang yang memakan tumbuh-tumbuhan sahaja, maun.

berkongsi