hempedal I

bahagian berdinding tebal dalam perut unggas tempat makanan dihancurkan.

berkongsi