hemoi

[Kedah], [Perlis] tidak malu-malu langsung, tebal muka.

berkongsi