hela I

I;
menghela

1. menarik, mengheret, menyeret:
polis pencegah rusuhan ~ pemuda penunjuk perasaan ke dalam kereta perisai;
~ nafas
menyedut udara;
~ surut mengundurkan (menarik) ke belakang;

2. [arkaik] menolak (dalam kira-kira), mengurangi:
dua puluh dihela tiga;
bagai ~ rambut dalam tepung
(peribahasa) harus berhati-hati ketika menyelesaikan sesuatu pekerjaan yang sulit;

menghelakan menarik, mengheret:
kerana terlampau marah Hanifah pun ~ adiknya keluar kamar dengan menarik tangannya;

helaan tarikan;

penghela penarik:
kuda ~ kereta.

berkongsi