hedonisme

pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup.

berkongsi