hebat

1. teramat sangat atau luar biasa (gagah, dahsyat, kuat, elok, bagus, ramai, dan lain-lain):
pertengkaran ~ berbangkit dalam biliknya;
sungguh ~ bunyi letupan malam tadi;

2. [sastera lama] takut, segan:
maka orang Pahang pun ~ rasanya melihat betul Hang Nadim memarah itu;

menghebat menjadi hebat, bertambah hebat:
perompakan bank tahun ini ~ di Kuala Lumpur;

menghebatkan
1. menjadikan hebat (banyak, besar, dan lain-lain);

2. [sastera lama] menakuntukan:
apakah yang ditakuntukan dan dihebatkan?

memperhebat menjadikan lebih hebat (banyak, besar, dan lain-lain);
menjadikan lebih hebat, menambah supaya jadi lebih hebat (banyak, besar, dan lain-lain):
polis telah ~ usaha untuk menghancurkan kongsi-kongsi gelap;

hebat-hebatan secara besar-besaran:
puak pembangkang hendak melancarkan tunjuk perasaan secara ~;

kehebatan perihal hebat, kedahsyatan, kesangatan, keterlaluan:
dia cuba mengisahkan ceritanya dengan segala ~ yang tersanggup olehnya.

berkongsi