hawariun

[Arab] (jamak bagi hawari) para sahabat nabi Isa.

berkongsi