harung I

mengharung, mengharungi
1. berjalan menyeberangi air (semak, sungai, dan lain-lain), meranduk:
takut ~ air yang deras;
budak itu sedang ~ sungai;
~ belukar
berjalan melalui belukar;

2. menempuh, melayari (lautan dan lain-lain):
sedang kami ~ lautan India, angin turun dengan hebatnya;
kegagahan wau ~ angkasa;

3. [kiasan] menghadapi (mengalami) kesusahan (kesukaran dan sebagainya):
kejayaan dicapai setelah ~ berbagai-bagai kesulitan;

harung-harung, harung-harungan
1. tempat orang mengharung (bahagian sungai dan lain-lain yang tidak dalam);

2. laut yang boleh dilayari;

pengharungan perihal (perbuatan dan sebagainya) mengharung(i).

berkongsi