haprak

[bahasa kasar] kata makian yang bermaksud tidak bergunanya (seseorang).

berkongsi