hablur

1. benda keras yang hening seperti kaca, kristal:
lensa ~;
mata ~
[kiasan] mata yang bersinar-sinar;

2. (Kimia) bahan dalam bentuk yang mempunyai susunan atom dalaman yang berulangan secara tetap dan mempunyai muka satah luaran yang tersusun secara tetap;

berhablur mengandungi hablur, berkristal;

menghablur menjadi hablur, mengkristal:
air garam akan ~ jika dipanaskan lama-lama;

menghablurkan menjadikan hablur, mengkristalkan:
air tebu dihablurkan menjadi gula;

habluran hablur;

penghabluran proses menghablur atau menghablurkan, pembentukan hablur, pengkristalan.

berkongsi