gundu

1. buah yang keras (dipakai dalam permainan), guli;

2. sesuatu seperti guli (getah, kepingan kayu, dan lain-lain) yang digunakan sebagai pelontar (lastik dan lain-lain) dalam permainan guli (getah, jengkek, dan sebagainya), tagan;

bergundu
1. bermain guli;

2. ada atau mempunyai gundu.

berkongsi