gundah

1. dukacita, sedih hati:
setelah meninggalkan negeri ini saya akan terus ~ sehingga saya dapat datang sekali lagi;

2. [sastera lama] rindu:
marilah Laksamana, kita hendak mendengar khabar Inderaputera, ~nya kita akan Laksamana;

bergundah berduka, bersedih:
puteri bersedih ~ hati;

menggundahkan mendukakan, menyedihkan, menyayukan:
hal apakah yang ~ hatikau itu?

kegundahan perihal gundah;

gundah-gulana duka dan lesu, duka lara;

menggundah-gulanakan menjadikan gundah-gulana, mendukalarakan:
dia tidak mahu lagi ~ hati orang tua itu;

kegundah-gulanaan keadaan atau sifat gundah-gulana, kedukalaraan:
ini merupakan gambaran betapa ~ orang Melayu yang melihat kuasa asing sebagai penceroboh.

berkongsi