grafem

(Linguistik) unit minimum yang distingtif dalam sistem tulisan sesuatu bahasa.

berkongsi