gimik

sesuatu (tindakan, objek, alat) yang luar biasa yang tidak semestinya penting, yang digunakan untuk menarik perhatian umum (lazimnya dalam bidang ekonomi dan politik):
dia sudah cukup melindungi suasana motivasi dengan ~nya yang tersendiri.

berkongsi