gereja

1. tempat (rumah) sembahyang orang Kristian;

2. [Indonesia] badan (pertubuhan) orang Kristian yang mempunyai kepercayaan (ajaran dan lain-lain) yang sama:
~ Katolik;
~ Protestan;
burung ~
sejenis burung pipit;

kegerejaan (yang) berkaitan dengan gereja:
skripnya pula lebih kepada tradisi lisan, dan apa yang penting drama itu harus membawa mesej ~;
hierarki gereja mempunyai kuasa bebas dalam soal-soal keagamaan dan ~.

berkongsi