genjur

kaku (rambut, daun kering), tegang (tali);
keras ~ sangat keras (hati dan lain-lain).

berkongsi