genitalia

(Biologi) organ dan struktur pembiakan (manusia dan haiwan) yang biasanya terdapat pada luar tubuh.

berkongsi