genggeng II

[Kelantan];

tergenggeng terpaku, terpacak (kerana bingung).

berkongsi