gendung

[Kelantan] gembung (saku dan lain-lain) kerana berisi sesuatu.

berkongsi