gender

1. jantina:
pelantikannya adalah berasaskan pencapaian, sumbangan dan kebolehannya, bukannya kerana ~;

2. (Linguistik) golongan jenis kata dalam tatabahasa sesuatu bahasa seperti maskulin, feminin dan neuter.

berkongsi