genap

1. cukup, penuh (tidak kurang), lengkap:
setelah ~ lima puluh tahun umurnya ia pun meninggal;

2. tidak ganjil (angka 2,4,6, dan sebagainya):
nombor rumah di sebelah kanan ~;
dibilang ~, dipagar ganjil
(peribahasa) apa yang nampak pada zahirnya ialah untung tetapi sebenarnya rugi;
empat gasal, lima ~ (peribahasa) tutur kata orang yang bijaksana selalu tersembunyi maksudnya;
masuk tak ~, keluar tak ganjil (peribahasa) orang yang tidak berguna dalam pergaulan masyarakat;

segenap seluruh, sekalian, semua:
seluruh hatinya dan ~ perasaannya sudah dikuasai syaitan;
~ tempat;

menggenapi menambah supaya jadi genap (lengkap, cukup):
maka sehidangan itu had empat orang, jikalau tiada tiga tinggal seorang makan juga ia, tiada dapat yang di bawah itu naik ~ dia;

menggenapkan mencukupkan, melengkapkan:
perkara anjing patah dipukul itu hanyalah sebab untuk ~ bilangan sahaja, ibarat bergantung sudah penuh;

penggenap tambahan untuk menggenapkan (melengkapkan), pelengkap;
barang-barang ~ (Ekonomi) barang-barang untuk melengkapkan penggunaan barang lain.

berkongsi