genah

[Jawa];

tidak ~ tidak layak, tidak patut.

berkongsi