gemirap

berdebar-debar (hati), tidak tenteram (hati).

berkongsi