gemilap

gilap-~ bercahaya, berkilap, berkilauan.

berkongsi