gemeletap

bunyi seperti bunyi kaki (apabila orang berlari).

berkongsi