gembut II

[Pulau Pinang] bekas sirih yang dibuat daripada emas.

berkongsi