gembur II

tidak padat, berderai-derai (tanah, pasir, dan lain-lain), lembut, lunak;
sakit ~-~ basal, busung air;

menggemburkan mencangkul (tanah) supaya gembur;

penggembur alat untuk menggemburkan tanah;
~ putar alat penggembur tanah yang berputar.

berkongsi