gembul I

bongkol, bonggol (pokok), kelasa (unta).

berkongsi