gem

[bahasa percakapan] tamat, selesai (permainan dan lain-lain), menang.

berkongsi