gelung IV

[Kelantan] harapan, gamak (menjadi sesuatu dan lain-lain).

berkongsi