gelumat II

[sastera lama] bising, riuh-rendah.

berkongsi