gelugur

1. sejenis tumbuhan (pokok yang buahnya beralur-alur kulitnya dan boleh dimakan), Garcinia atnoviridis;
asam ~
asam keping;

2 = awan ~ alur (sebagai ukiran);

bergelugur mempunyai ukiran gelugur.

berkongsi