gelosang

[Minangkabau];

menggelosang menggesa-gesa, menyuruh (kerjakan dan lain-lain) lekas-lekas.

berkongsi