gelopak

menggelopak terkelopak, terkelupas, terlelas (kulit kayu dan lain-lain).

berkongsi