gelonggong

[Kelantan]

1. = bergelonggong berlubang (seperti nyiur yang ditebuk tupai dan lain-lain);

2. lubang tempat ikan tinggal (dalam sungai dan lain-lain);

3. bukan perawan lagi (perempuan).

berkongsi