gelogok II

[Minangkabau] ancaman, ugutan;
salah ~ membuat sesuatu dengan terburu-buru;
salah ~ hulu malang, pandai bertenggang hulu baik (peribahasa) hati-hatilah membuat pekerjaan kalau menginginkan keuntungan.

berkongsi