gelodak

menggelodak menggelegak (semangat, perasaan, dan lain-lain):
lapangan puisi ialah salah satu saluran tempat mengucapkan bantahan, kebencian, keriangan, dan perasaan jiwa yang ~;

menggelodakkan menyebabkan menggelodak:
percintaan yang digelodakkan oleh perasaan marah, sedih, dan pilu;

kegelodakan keadaan menggelodak:
itulah ~ rasanya.

berkongsi