gelingsir

bergelingsir, menggelingsir menggelincir, melincir, turun (matahari dan lain-lain);

menggelingsirkan menjadikan bergelingsir:
maka Tun Tuah pun segeralah ~ tangan bajunya.

berkongsi