gelinding

= gelindingan roda;

bergelinding, bergelindingan berguling-guling:
seperti sekeping wang yang ~;

menggelinding berguling;

menggelindingkan menggulingkan:
cerita Raja Sisyphus yang mengangkat batu dari kaki bukit ke atas, ~ batu itu ke bawah, mengangkat batu itu lagi ke atas.

berkongsi