gelibat II

[Kelantan] hilang, lenyap (orang yang lari).

berkongsi