gelibar

menggelibar berkibar (bendera, layar, dan lain-lain).

berkongsi