geletak II

[Terengganu] berkeinginan sangat:
dia ~ hendak berkahwin kerana sudah lama membujang.

berkongsi